Program

PDF program ZDE


Úterý, 28. května 2019


Čas

Téma 

Přednášející

Společnost

08:30 - 09:00

Registrace (CEITEC, Purkyňova 123)

09:00 - 09:30

prof. Kaiser – uvítaní a zahájení 

09:30 - 10:00

Automotive R&D v České republice

Karolína Konicarová

Projektový manažer pro výzkum a vývoj

CzechInvest

10:00 - 10:30

Možnosti CT laboratoře na CEITEC 

Tomáš Zikmund

Vedoucí výzkumné podskupiny 

CEITEC VUT

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:30

Recent Advances in Industrial Computed Tomography

Dr. Andre Egbert

Manažer prodeje radiografických systémů pro evropu

GE Inspection Technologies

11:30 - 12:00

Metrologie pomocí CT

Florian Knigge

Technický vedoucí pro metrologii

GE Inspection Technologies

12:00 - 12:30

Pokročilé CT data analýzy + metrologie ve vědě a průmyslu

Stepan Rumyantsev 

Manažer prodeje pro střední Evropu a Skandinavii

Volume Graphics

12:30 - 13:30

Oběd (CookPoint CEITEC, Purkyňova 123)

13:30 - 14:00

Metrologická návaznost 3D objektů v nano a mikro měřítku

Petr Klapetek

Vedoucí oddělení primární nanometrologie a technické délky

Český metrologický institut

14:00 - 14:30

Využití technologie kovového 3D tisku při vývojí držáku komunikační družice

David Paloušek

Vedoucí odboru aditivních technologií

NETME centrum 

14:30 - 15:00

Přínosy CT technologie v automotive výrobě

Lubomir Valenta

Aplikační inženýr CT laboratoře

Bosch Diesel 

15:00 - 15:30

Power Train – akční členy v automotive  + polymery, podpora vývoje, operativní řešení problémů nedestruktivně s využitím CT

Ladislav Vlček

Vedoucí centrální CT laboratoře

Woco Group

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:30

Synchrotronový CT systém v průmyslu

Alessio Veneziano

Senior vědecký pracovník

Elettra - Sincrotrone Trieste S.C.p.A.

16:30 - 17:00

Tomografie dobíjecích zinko-vzdušných baterií

Benedetto Bozzini

Profesor aplikované fyzikální chemie a metalurgie

Salento Univerzita

17:00 - 17:30

Speciální přídavné zařízení - PolyCT

Uwe Hartnagel

Prezident společnosti

X-rayLab

19:00                             

Společenský večer (Lakeview Café & Bistro, Purkyňova 107)  


Středa,  29. května 2019


Čas

Školení

Předmět

Místo

09:00 - 13:00

GE L240

Ukázka CT měření dílu, možnosti prostorného kabinetu 

FSI, Technická 2

09:00 - 13:00

GE M300

Metrologie, kalibrace, helikální a mimoosé CT

AdMaS, Purkyňova 139

09:00 - 13:00

Volume graphics 

Představení analýzy dat v softwaru 

CEITEC, Purkyňova 123

09:00 - 13:00

Rigaku + Thermofisher CT 

Možnosti speciálních systemů

CEITEC, Purkyňova 123

13:30

Oběd (CookPoint CEITEC, Purkyňova 123)