GE WORKSHOP pro nedestruktivní testování v automobilovém průmyslu

 28. – 29. 5. 2019

Baker Hughes, společnost GE spolupracující s CEITEC VUT představuje první workshop o nedestruktivním testování pomocí rentgenové počítačové tomografie (CT), která v posledních letech ukazuje široké spektrum aplikací a využití v průmyslu.

Workshop si stanovil za úkol spojit průmyslové a akademické odborníky s cílem sdílet znalosti o této technice a zkušenosti z využití CT v průmyslu.

Společnost GE uvádí tuto událost do České republiky poprvé kvůli zvyšování povědomí o nedestruktivním testování, rozšíření komunity firem využívající počítačovou tomografii a silné orientace českého průmyslu na automobilový průmysl. Cílem je poskytnout přehled nejmodernějších nástrojů (korekce rozptylových artefaktů, nový detektor, metrologie, zdroj vysoce výkonný rentgenového záření 450 kV), nově vyvíjených CT systémů, limitů/možností CT měření, technologického pokroku a zpracování CT dat.

Workshop je koncipován do dvou dnů a bude se konat na CEITEC VUT v Brně. První den je věnován představení všech témat formou orálních prezentací. Následující den bude zaměřen na praktické ukázky realizované v laboratořích CEITEC VUT v Brně.

 

Workshop bude zaměřen na následující témata:

  • Základy rentgenové mikro CT
  • CT pro optimalizaci konstrukčních návrhů
  • CT metrologie
  • Analýza poruch
  • Analyzační a vizualizační software pro průmyslová CT data

Pro více informací o CT laboratoři na CEITEC VUT:

WEB CT LAB


Účast na semináři je bezplatná.


SPONZOR:PARTNER: